برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
rita-180ml-carbonate-cola-drink-_03
 • Volume: 180 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • carbonated-tiger-energy-drink
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 250_bottle_1
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • carbonated-lion-energy-drink
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • aloe_low-sugar_rita_11
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 180ml-carbonated-aloe-drink
 • Volume: 180 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 180ml-aloe-vera-jelly
 • Volume: 180 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • blackcurrant-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • lychee-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • mangosteen-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • natural-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • rasberry-flavor-aloe-360v_06
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • ri_n11
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • img_0024
 • Volume: 960 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • up-lai_4
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 1250_rita_020
 • Volume: 1.25 L
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 960_rita_021
 • Volume: 960 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • sarsi-carbonated_01
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can