برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
fruit-carbonated_01
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • aloe-carbonated_01
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • cola-carbonated_01
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • coconut-carbonated_01
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can