مواد غذایی و آشامیدنی در ویتنام

کلید واژه محصولات: مواد غذایی و آشامیدنی در ویتنام

coconut-carbonated_01
  • Volume: 250 ml
  • Shelf life:
  • Packaging: aluminum can