مواد غذایی کنسرو کننده نارگیل آب

کلید واژه محصولات: مواد غذایی کنسرو کننده نارگیل آب

077
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 500ml_lon_-coconut-1
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 1250_rita_015
 • Volume: 1.25 L
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 960_rita_016
 • Volume: 960 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • ri_n11
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can