محصولات نارگیل

Coconut Products

330ml Soda drink coconut Flavour 1
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Soda drink Coconut Flavour3
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • 330ml Soda drink coconut Flavour 2
 • Volume: 330 ml
 • Packaging: aluminum can
 • Untitled-28
 • Volume:
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • R15_245
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_244
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_243
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_242
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_241
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_240
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_239
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_238
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • R15_237
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml coconut water tetra pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Coconut water with Pinapple tetra pack
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Coconut water with mango tetra pack
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Coconut water with Mangosteen tetra pack
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak