کلید واژه محصولات: راه حل های بسته بندی

1250_rita_0177
 • Volume:
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 1250_rita_015
 • Volume: 1.25 L
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • natural-mineral-water
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • nuoc-tim
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • lemon-flavor-ea-drink-360c_05
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • blackcurrant-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • lychee-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • mangosteen-flavor-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • natural-aloe-drink
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • rasberry-flavor-aloe-360v_06
 • Volume: 360 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 1250_rita_020
 • Volume: 1.25 L
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle