شیر، شیر محصولات صادر کنندگان

کلید واژه محصولات: شیر، شیر محصولات صادر کنندگان

Private_label_products_Concentrated_pineapple_juice
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: PP bottle
 • beverage_manufacturing_Fruit_mango_330ml
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: tin can
 • Wholesale_glass_Chia_Seed_drink_plus_passion_flavour_1L
 • Volume: 1L
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: Glass bottle
 • juice_packaging_design_Coconut_water_kiwi_flavour
 • Volume: 1L
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: Glass bottle
 • Sparkling_grap_with_aloe_vera_500ml
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: PET bottle
 • 200ml Peanut Milk Drink
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Walnut Milk Drink
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak