تتراپک محصولات

Tetra Pak Products

private_label_products_fruit_passion_juice
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • Packaging_solutions_fruit_grape_juice_in_box
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • fruit_watermelon_juice_tetra_pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 18 months
 • Packaging: Tetra pak
 • Cafe-Tetra-pak-200ml_05
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 24 months
 • Packaging: Tetra pak
 • Mix_fruit_juice_Prisma_Tetra_pak_200ml_
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • fresh_mango_juice_Prisma_Tetra_pak_200ml
 • Volume: 200 ml
 • Packaging: Tetra pak
 • Fresh_coconut_Prisma_Tetra_pak_200ml
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Blueberry Flavour Aloe Vera
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Grape Flavour Aloe Vera
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Orange Flavour Aloe Vera
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Original Aloe Vera
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Peach Flavour Aloe Vera
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Almond Milk Drink
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Natural Coconut Milk
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak
 • 200ml Peanut Milk Drink
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life: 12 months
 • Packaging: Tetra pak