برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
cashew-milk_250
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • mo-hinh-330_co-nho
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • mo-hinh-fruit-mango_300ml
 • Volume: 300 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • 500ml_lon_-coconut-1
 • Volume: 500 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 1250_rita_015
 • Volume: 1.25 L
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • 960_rita_016
 • Volume: 960 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • natural-mineral-water
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • nuoc-tim
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • lemon-flavor-ea-drink-360c_05
 • Volume: 350 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PET bottle
 • 011
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • xuan_1
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • blue-dragon-energy-drink
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • energy-drink-carbonated
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • horse-energy-drink-250_06
 • Volume: 325 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • rita-300ml-carbonate-sport-drink-_04
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • rita-180ml-carbonate-cola-drink-_03
 • Volume: 180 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • carbonated-tiger-energy-drink
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: aluminum can
 • 250_bottle_1
 • Volume: 250 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle