برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
Mix_fruit_juice_Prisma_Tetra_pak_200ml_
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • fresh_mango_juice_Prisma_Tetra_pak_200ml
 • Volume: 200 ml
 • Packaging: Tetra pak
 • Fresh_coconut_Prisma_Tetra_pak_200ml
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • Chia_Seed_drink_good_health
 • Volume: 1L
 • Packaging: Glass bottle
 • Coconut-water-1L_Glass-bottle_with_Pineapple
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • wholesale_beverage_Cashew_Coffee_330ml_in__PP_Bottle
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • Coffee_latte_330ml_PP_Bottle
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle
 • cashew_Coffee_mocha_330ml_PP_Bottle
 • Shelf life:
 • Packaging: PP bottle