برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
fruit_watermelon_juice_tetra_pak
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • Cafe-Tetra-pak-200ml_05
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • Mix_fruit_juice_Prisma_Tetra_pak_200ml_
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • fresh_mango_juice_Prisma_Tetra_pak_200ml
 • Volume: 200 ml
 • Packaging: Tetra pak
 • Fresh_coconut_Prisma_Tetra_pak_200ml
 • Volume: 200 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Tetra pak
 • Coconut-water-1L_Glass-bottle_with_Pineapple
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • Coconut_water_with_strawberry_1L_Glass_bottle
 • Volume: 1L
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle