برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
Strawberry_juice_330ml_fruit_drinks_brands
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • Private_label_products_strawberry_juice_330ml
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • Private_label_products_grape_juice_330ml
 • Volume: 330 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: tin can
 • chia-4
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle
 • chia-1
 • Volume: 290 ml
 • Shelf life:
 • Packaging: Glass bottle