برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
chia-4
  • Volume: 290 ml
  • Shelf life:
  • Packaging: Glass bottle
  • chia-1
  • Volume: 290 ml
  • Shelf life:
  • Packaging: Glass bottle