برچسب خصوصی تولید کنندگان محصولات غذایی و آشامیدنی
pet_bottle_400ml_Coco_03
  • Volume: 400 ml
  • Shelf life: 18 months
  • Packaging: PET bottle
  • pet_bottle_400ml_Coco_02
  • Volume: 400 ml
  • Shelf life: 18 months
  • Packaging: PET bottle